Aortastenose er den vanligste typen hjerteklaffsykdom hos de eldre.1

Symptomatiske pasienter har en vesentlig redusert
forventet levealder dersom tilstanden ikke behandles.1

En primærlege spiller en avgjørende rolle innen diagnose
og å sikre at pasienter får riktig behandling.

Hvordan påvirker
aortastenose aortaklaffen?

En person med aortastenose vil oppleve forkalkning, lipidavleiring og inflammatorisk infiltrasjon
av hjerteklaffbladene. Over tid blir disse bladene mer og mer stive, noe som fører til at hjerteklaffåpningen
blir trangere og begrenser blodstrømmen slik at hjertet må pumpe hardere.2

Alvorlighetsgraden til aortastenosen bestemmes
av forkalkningen til aortaklaffbladene:

 • Normal
 • Mindre
 • Moderat
 • Alvorlig

Intervensjon i tide er avgjørende

Hos noen pasienter, kan symptomene vise seg på et stadium som anses som moderat, mens andre pasienter med alvorlig AS er asymptomatiske. Når pasienter med alvorlig AS viser tydelige symptomer, er forventet levetid betraktelig redusert. Uten behandling, har disse pasientene en overlevelsesrate på bare 50% etter to år.3

Forekomst

Hvor vanlig er aortastenose?

For å forstå hvor utbredt sykdommen er kan du angi et
overslag over antall pasienter over 75 år du undersøker per uke:

8 8 327 Down arrow
8 8 8 327

Antall eldre pasienter du har pr. år som kan lide av aortastenose4

8 8 8 90

Pasienter som har moderat til alvorlig aortastenose5

8 8 8 45

Pasienter som ikke vil overleve mer enn 2 år hvis alvorlig aortastenose ikke behandles6

Det er sannsynlig at disse tallene bare vil øke etter
hvert som populasjoner fortsetter å bli eldre. Hvor mange pasienter har du hatt mistanke om aortastenose hos?

Symptomer

Hvorfor er det pasienter som
ikke blir oppdaget?

Mange symptomer på aortastenose utvikles gradvis, og en pasient vil ofte tilpasse livsstilen sin for å
takle dem eller ganske enkelt skylde på alderen.7

Brystsmerte eller tetthet
Redusert fysisk aktivitet
Hjertebank
Kortpustethet
Utmattelse
Svimmelhet eller
besvimelse ved anstrengelse

Bevisstheten blant publikum om aortastenose er svært lav.

95% av personer over 60
år I Norge vet ikke
hva aortastenose er8

Derfor er rollen din som primærlege så viktig når
det gjelder optimal diagnostisering av disse pasientene.

Når pasienter med alvorlig AS viser symptomer, er forventet levetid
betraktelig redusert.3

graph
Illustrasjon tilpasset fra 9

Aortastenose kan være latent i pasienter i en rekke år, men når symptomer merkes, er forventet levealder betydelig redusert.9

Diagnose

Slik kan du hjelpe disse pasientene?

Et tydelig tegn på aortastenose er en hjertebilyd.10

De fleste pasientene med aortastenose diagnostiseres først etter auskultasjon.12
Den ideelle posisjonen til stetoskopet vises i denne grafikken:

Det høres vanligvis best ved den høyre sternalkanten, andre interkostalrom. Det stråler vanligvis ut til begge halsarteriene.

Når det er riktig plassert, indikerer en hørbar systolisk hjertebilyd en aortastenose-diagnose.

Lytt.

Billyden som vanligvis forbindes med aortastenose er en brå systolisk
ejeksjonslyd med en enkel eller paradoksalt delt andre hjertelyd. Lytt
nedenfor for å sammenligne dette med et normalt hjerteslag.

Normal
Aorta-
stenose
Behandling

Henvis hvis du har mistanke om hjertebilyd.

For å bidra til optimale resultater bør pasienter med klinisk mistanke om aortaklaff-sykdom henvises til en spesialist (uavhengig av symptomer) for videre evaluering for å bistå med planlegging av passende langsiktig behandling11. Den eneste effektive behandlingen for alvorlig aortastenose er å erstatte den syke aortaklaffen.10 Medisinsk behandling kan gi midlertidig lindring av symptomer, men forbedrer ikke utfallet.10 Valvuloplastikk med ballong kan brukes som en midlertidig løsning før klaffimplantasjon, men følges vanligvis av restenose og forringelse innen 6–12 måneder.10

Aortaklaffimplantasjon regnes som den definitive behandlingen for alvorlig aortastenose.10 Det tverrfaglige hjerteteamet vil gjennomføre en grundig evaluering av pasientens status og treffe den endelige beslutningen om behandlingen for enten kirurgisk AVR (sAVR) eller transkateter aortaklaffimplantasjon (TAVI), en mindre invasiv behandling enn kirurgi. Denne avgjørelsen vil bli truffet basert på risikoen for pasienten ved kirurgi og egnetheten.

Hvis det er mistanke om hjertebilyd, må du henvise til en spesialist for videre evaluering

Ressurser

For å støtte deg i praksisen din er det utviklet en rekke undervisningsmaterialer for aortastenose, inkludert materialer for å støtte pasientkonsultasjon. Alle ressursene kan sendes i posten direkte til praksisen din og tilbys kostnadsfritt.

https://lyttpahjertet.no/wp-content/uploads/media/8348.jpg

Pasientplakat for venterom – Identifisering av symptomer

Venteromplakat for å hjelpe pasienter med å identifisere symptomer på hjerteklaffsykdom, og for å avtale en time for å diskutere symptomene med legen deres.

ENO8348/07-18/THV
Tilgjengelige formater:
Bestill
https://lyttpahjertet.no/wp-content/uploads/media/AS_valve_sample-300x225.jpg

Hjerteklaffmodeller

Fysiske gummimodeller av en hjerteklaff som er laget for å demonstrere den fysiske og visuelle forskjellen mellom en normal klaff og en klaff med forkalkede hjerteklaffblader.

ASvalves
Tilgjengelige formater:
Bestill
https://lyttpahjertet.no/wp-content/uploads/media/Screen-Shot-2017-09-29-at-15.45.07-300x298.png

Veiledning til hjerteanatomien for pasientkonsultasjon

Laget som hjelpemiddel for samtaler med pasienter der det er mistanke om hjerteklaffsykdommer. Gjør det enklere å forklare hjertet og klaffene.

ENO7001/4-17/THV
Tilgjengelige formater:
Bestill
https://lyttpahjertet.no/wp-content/uploads/media/Screen-Shot-2017-09-29-at-15.43.24.png

Pasientbrosjyre – Hjerteklaffsykdom

Brosjyre for pasienter der det er mistanke om hjertebilyd. Bidrar til forståelse om hjerteklaffsykdom og henvisninger.

ENO6827/03-17/THV
Tilgjengelige formater:
Bestill
https://lyttpahjertet.no/wp-content/uploads/media/Screen-Shot-2017-09-29-at-15.42.06.png

Pasientbrosjyre – Aortastenose

Brosjyre for pasienter som er diagnostisert med aortastenose. Gir forståelse om sykdommen og forklaring om behandlingsalternativer.

ENO6826/03-17/THV
Tilgjengelige formater:
Bestill
https://lyttpahjertet.no/wp-content/uploads/media/8323.jpg

Aortastenose-byrrosje

Brosjyre for primærleger med et kort sammendrag av utbredelse, diagnose, behandlingsalternativer og aktuelle data for aortastenose.

ENO8323/07-18/THV
Tilgjengelige formater:
Bestill
https://lyttpahjertet.no/wp-content/uploads/media/NO_thumb.jpg

Lytt på hjertet

ENO5964/02-16/THV
Tilgjengelige formater:
Bestill
Fortsett
Lagt til i handlekurven
Fjernet fra handlekurven
Du har 2 vare (r) i handlekurven din

Personlig informasjon

Lytt.
Ha mistanke.
Henvis.

Hvis du mener at en kollega kan ha nytte av denne informasjonen, kan du dele den for å spre kunnskap.

Referanser

 1. Bouma BJ, van den Brink RBA, van der Meulen JHP et al. To operate or not on elderly patients with aortic stenosis: the decision and its consequences. Heart 1999 Aug; 82: 143–8.
 2. Grimard BH, Larson JM. Aortic Stenosis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2008;78:717–24
 3. Otto CM. Timing of aortic valve surgery. Heart 2000;84:211–218
 4. Basert på et 48-ukers arbeidsår. Antallet er beregnet utfra samlet utbredelse av AS blant eldre (12,4 %). Ref: Osnabrugge RLJ, Mylotte D, Head SJ et al. Aortic stenosis in the elderly: disease prevalence and number of candidates for transcatheter aortic valve replacement: a meta-analysis and modeling Study. J Am Coll Cardiol. 2013;62:1002–12.
 5. Osnabrugge RLJ, Mylotte D, Head SJ et al. Aortic stenosis in the elderly: disease prevalence and number of candidates for transcatheter aortic valve replacement: a meta-analysis and modeling Study. J Am Coll Cardiol. 2013;62:1002–12.
 6. Otto CM. Timing of aortic valve surgery. Heart 2000; 84:211-–218
 7. Alliance for Aging Research. Aortic Stenosis: Under-Diagnosed and Under-Treated. 2010. https://www.agingresearch.or/newsletters/view/36. Vist 12. august 2016.
 8. Gaede L, Di Bartolomeo R, van der Kley F et al. Aortic valve stenosis – what do people know? A Heart Valve Disease Awareness Survey of over 8,800 people aged 60 or over. Eurointervention: Journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology. 2016;12:883–9.
 9. Carabello BA. Introduction to aortic stenosis. Circ Res 2013;113:179–85
 10. Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), Baumgartner H, et al. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease (version 2017). Eur Heart J 2017;38:2739–91
 11. Dr Wern Yew Ding, Dr Unni Krishnan. Aortic Valve disease: Clinical Review. GP Online. 2016. http://www.gponline.com/aortic-valve-disease-clinical-review/cardiovascular-system/article/990063 . Vist 13. mars 2017.
 12. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the management of patients with valvular heart disease: Executive summary. Circulation 2014; 10;129:2440–92.